Józef KrupińskiJózef Krupiński (ur. 24 września 1930 w Skarbanowie, zm. 1 września 1998 w Orzeszu) – polski poeta współczesny bliski nurtowi autentyzmu, laureat nagrody im. Edwarda Stachury i członek Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W latach 50 XX w. zamieszkał w Tychach i aż do przejścia na emeryturę pracował pod ziemią jako technik górnik w KWK Ziemowit w Lędzinach.

Od roku 1968 publikował swoje utwory w czasopismach literackich tj. Akant, Poezja, Miesięcznik Literacki, Życie Literackie oraz w niezależnej prasie stanu wojennego. Był autorem zbiorów wierszy, z których najważniejsze to Marsz żałobny, Z pokładów serca, Mój pogrzeb pierwszy. Swój debiutancki tomik Kwiaty Kujawskie poświęcił rodzinnym Kujawom, natomiast wszystkie kolejne zbiory były zakotwiczone w węglu.

W jego twórczości (częstokroć parafrazującej teksty Biblijne) uderza tęsknota górnika zesłanego do świata „pierwszych odcisków rąk” za krainą dzieciństwa oraz pragnienie odnalezienia pierwotnego kontaktu człowieka z Bogiem. Józef Krupiński był poetą głęboko religijnym. Jego hermetyczne, ascetyczne w formie wiersze mają zazwyczaj charakter epifanii poetyckiej.

Osobne miejsce w twórczości Krupińskiego stanowią wiersze opisujące przeżycia estetyczne związane z obcowaniem z dziełami malarskimi takich artystów jak: Jacek Malczewski czy Vincent van Gogh.

Jego wiersze były publikowane także w antologiach oraz prezentowane w audycjach radiowych i telewizyjnych, także za granicą (Niemcy, Stany Zjednoczone).
Członek Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich .

Tomiki poetyckie

  • Kwiaty kujawskie (Wydawnictwo Morskie, 1981)
  • Marsz żałobny (Śląsk, 1985)
  • Tratwa Świętej Barbary (Księgarnia św. Jacka, 1986)
  • Mój pogrzeb pierwszy (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987)
  • Z pokładów serca (Wydawnictwo Parnas, 1992)

Pośmiertnie

  • Wiersze wybrane (Instytut Wydawniczy Świadectwo, 1999)

źródło: Wikipedia

Szczepański: Uwęglony poeta z Ziemowita

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *