Edward Hantulik

Hantulik Edward (1949-1994) malarz, tyszanin z pochodzenia i urodzenia. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, studiował w latach 1977 – 1982 pod kierunkiem prof. Juliusza Joniaka i Jerzego Nowosielskiego. Zapowiadał się na wybitnego twórcę, otrzymał w 1987 roku stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jako jeden z „młodych gniewnych” twórców wystawił swoje …