Pierwszy Tyski Kongres Kobiet jest agendą ogólnopolskiego Kongresu Kobiet.

„W imieniu swoim i całego Zespołu Kongresu Kobiet składam wszystkim Państwu podziękowania i wyrazy wdzięczności za wspólną obecność, bardzo życzliwą atmosferę i dialog w tak ważnych dla nas wszystkich tematach.

Będzie nam miło jak podzielicie się Państwo swoją opinią pod tym postem, jesteśmy ciekawi informacji zwrotnej.”

Z wyrazami szacunku,
Alina Bednarz
Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Śląsku

 
Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4. tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce.
Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.
W styczniu 2010 roku społeczny ruch został sformalizowany i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet > czytaj więcej