AKCJA SZTUKI > KOBIETY była prezentacją twórczości artystek związanych z Tychami. Program wzbogacały min. warsztaty artystyczne prowadzone przez zaproszone artystki oraz warsztaty dziennikarskie prowadzone przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy.

Galeria zdjęć na stronie PLATFORMAKULTURY.PL

Adresatami i uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy miasta (głównie uczniowie). Wystawę uzupełniały publikacje i podsumowujący wydarzenia I. edycji katalog. Organizatorem było Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Projekt zainicjowała i koordynowała Beata Wąsowska.

Akcja Sztuki > Kobiety, warsztaty dziennikarskie Ewy Niewiadomskiej, Beata Wąsowska kuratorka projektu, fot. B. Palej
Akcja Sztuki > Kobiety, warsztaty dziennikarskie, Beata Wąsowska kuratorka projektu, fot. B. Palej

Wystawa adresowana była do koneserów i potencjalnych kolekcjonerów sztuki, do osób które choć interesują się sztuką, nie są przygotowane do odbioru sztuki najnowszej. Poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu odbiorców z artystkami, wystawa stała się pretekstem do rozmów o sztuce najnowszej. Wystawa trwała dwa miesiące od 1 grudnia 2009 do 31 stycznia 2010.

Przyjęte kryteria doboru artystów:

 • Wystawa twórczości kobiet.
 • Prezentacja klasycznych dyscyplin sztuki: malarstwa, rysunku i grafiki.
 • Artystki były lub są związane z Tychami.
 • Artystki, które wysokiej próby twórczość artystyczną zdołały połączyć z osiągnięciami w innych dziedzinach.

Swoje prace pokazały: Agnieszka Czyżewska, Helena Golda-Błahut, Elżbieta Kuraj, Regina Lipecka, Ewa Matras, Katarzyna Nowak-Zagórska, Emilia Posyłek, Agata Tomiczek – Wołonciej, Halina Tymusz, Beata Wąsowska.
Wszystkie uczestniczki wystawy mimo przeszkód (transformacja ustrojowa, presja ekonomiczna, macierzyństwo itp.) nie porzuciły malarstwa, ani nie obniżyły poprzeczki, reprezentują porównywalny i profesjonalny poziom, a każda wykształciła własny oryginalny styl oraz warsztat. W ramach projektu AKCJA SZTUKI, artystki biorące udział w wystawie KOBIETY nieodpłatnie prowadziły warsztaty artystyczne.

Od kuratorki wystawy:

Jako kurator wystawy musiałam znaleźć kryterium, pozwalające stworzyć spójną i wartościową wystawę, która realizuje założenia projektu. Na stawiane przeze mnie pytanie kogo zaprosić do wystawy, uzyskiwałam zwykle podobną odpowiedź. W pierwszej kolejności wymieniano artystki, dopiero po chwili zastanowienia pojawiały się nazwiska artystów. Zdecydowałam się na kryterium płci, ponieważ nie jest kryterium wartościującym. Każde inne zmuszałoby mnie do orzekania o wartości artystycznej wybieranych i pomijanych prac. Dzięki kryterium płci w lokalowych warunkach galerii „Pod Dachem” mogłam pokazać twórczość 10 artystek, nikogo nie pomijając i nie dyskwalifikując.

W sztuce nie ma wymiernych kryteriów jakości, każdy wybór można zakwestionować. Jednym z zadań AKCJI SZTUKI jest promocja zaproszonych do wystawy twórców i ich twórczości. Gdyby można było zakwestionować jakość pokazywanych prac AKCJA nie wywiązałaby się ze swojego zadania. Nie byłaby także dla odbiorcy sztuki wiarygodnym przewodnikiem.

Odbiorca sztuk wizualnych jest dziś pozostawiony sam sobie. Nie potrafi rozpoznać rzeczy wartościowych. Do projektu zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach. Formuła warsztatów dziennikarskich pozwoliła im posmakować prawdziwej dziennikarskiej pracy. Uczniowie redagując artykuły publikowane następnie w portalu Akcji Sztuki uczyli się dostrzegać istotne cechy dzieł, pomagali odbiorcom poruszać się po wydarzeniach projektu.
Wartością dodatkową jest pokłosie warsztatów teksty i fotografie dokumentujące wydarzenia projektu, wspólne dzieło uczniów, nauczycieli, koordynatorów projektu i artystek.

Warsztaty artystyczne:

 • Linoryt – Regina Lipecka zapoznała uczestników warsztatów z techniką linorytu. Dzielnie sekundowała nam córeczka Ewy Matras, Lenka, oraz uczniowie I LO im. L. Kruczkowskiego, uczestnicy warsztatów dziennikarskich. Rozmawiali z artystkami. Bartek Palej fotografował, a Oskar Strzelecki namówiony przez artystki zabawił się w artystę.
 • Przestrzenie Wizualne cz.1. – Wizualność “Żyrafy”. Prowadzenie Emilia Posyłek, Ewa Matras. Założenie: „Żyrafa” jako charakterystyczny punkt miasta, miejsce spotkań tyskiej młodzieży, imprez masowych itp. mogłaby stać się atrakcyjną wizytówką miasta.
 • Przestrzenie Wizualne cz.2. – otoczenie I LO im. L. Kruczkowskiego. Prowadzenie Helena Golda-Błahut.
 • Przypadek jako środek artystyczny. Prowadzenie Agnieszka Czyżewska

Prelekcje, pokaz slajdów, wydarzenia towarzyszące.

 • Pejzaż w malarstwie. Prelekcja Agaty Tomiczek-Wołonciej. Moje fascynacje – dzieła znakomitych pejzażystów europejskich od XVII do XIX w. Wrażliwość pejzażysty. Gatunki pejzażu. Ciekawostki i indywidualne metody pracy dawnych mistrzów w plenerze. Formy natury jako wyraz emocji i treści. Artystka podzieliła się wrażeniami z minionego lata: ze sztalugą na rowerze.
 • Portret kobiety w sztuce: mitologiczna bogini, ikona pop kultury, zuch dziewczyna, czy Matka Boska? Spojrzenie na dzieło sztuki zarówno z punktu widzenia odbiorcy jak i samego twórcy. Prowadzenie Małgorzata Krzanowska.
 • Tychy – Tożsamość – Architektura. Czym jest tożsamość? Skąd się bierze i jak możemy na nią wpływać? Goście profesor Janusz A. Włodarczyk oraz dr Krzysztof Bierwiaczonek. Prowadzenie Agnieszka Wąsowska.
 • Pokaz filmów z udziałem Kamilli Baar poprzedzony prelekcją. Filmy: „Autor wychodzi” 2006, reż. Dominika Montean oraz „Kilka fotografii” 2006, Marcin Pieczonka. Po projekcji dla zainteresowanych dyskusja. Prowadzenie Agnieszka Wąsowska.
 • Wystawa malarstwa członkiń Klubu Twórców Nieprofesjonalnych „Paleta”. Klub Osiedlowy „Orion” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”.

Efekty

Projekt uświadomił włodarzom miasta, że dobrze przygotowane wydarzenie sztuki może liczyć na publiczność. To skutkowało wsparciem finansowym II edycji projektu. Tyszanie (zwłaszcza kolekcjonerzy oraz media) odkryli artystki, które nie były widoczne w pobliskich galeriach, nie przygotowywały wystaw.

Uczniowie oraz uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z prawdziwym i wartościowym malarstwem, co było dla nich (i dla nas) ciekawym doświadczeniem. Nabyli umiejętności i oswoili się z malarstwem (młodzi odbiorcy to grupa, u której nie wykształcono wrażliwości na wartości jakie niesie malarstwo). Nawiązaliśmy trwałą współpracę z I LO, które podczas drugiej edycji było partnerem projektu, organizatorem jednej z wystaw oraz warsztatów dziennikarskich. Uczestnicy warsztatów I edycji nadzorowali pracę swoich młodszych kolegów, pisali artykuły o wystawach Akcji Sztuki oraz dokumentowali wydarzenia projektu. Jeden z nich, Bartosz Palej prezentował swoje fotografie podczas II edycji. Obecnie są wolontariuszami w kolejnej akcji – Zielona Oś 2.0 zainicjowanej przez architektów pokazujących swoje projekty na wystawie „Nowe pokolenie tyskich architektów” w ramach II edycji Akcji Sztuki.

Artystki otrzymały propozycje przygotowania wystaw indywidualnych. Lokalne media zaczęły promować ich twórczość. Niektóre pomysły, które urodziły się podczas trwania projektu zostały wykorzystane przez MCK (Tzw. Żyrafa została zamieniona na gitarę podczas Festiwalu Ś.J.G – artystki zaproponowały jako temat warsztatów projekt przekształcenia „Żyrafy” i choć nie było wśród pomysłów gitary, sam pomysł ingerowania w pomnik wydawał się obrazoburczy, ale jak się okazuje był owocny).

Wystawę wzbogacały foldery prezentujące twórczość każdej artystki, kartki świąteczne zaprojektowane przez artystki (Prezydent miasta przesyłał na nich życzenia świąteczne), zakładki, ulotki, kalendarze i podsumowujący wydarzenia I. edycji projektu katalog. Tyski klub Soroptimist International został mecenasem projektu.
Źródło: Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Projekt miał miejsce od 01.12.2009 – 31.1.2010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *