Studia w ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1987 w pracowni plakatu prof. Tomasza Jury i malarstwa prof. Jacka Rykały.
W 2000 roku stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i monumentalnym, ilustracją oraz projektowaniem graficznym.
Od 2004 zatrudniona w Muzeum Miejskim w Tychach. Realizowane tam wystawy były wyróżniane oraz nagradzane w ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursach muzealnych. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczy w plenerach malarskich. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą Należy do ZPAP w Katowicach. Mieszka w Mikołowie.

Akcja Sztuki > Kobiety, karta pocztowa, proj. Agnieszka Czyżewska
Akcja Sztuki > Kobiety, karta pocztowa, proj. Agnieszka Czyżewska